Maandelijks archief: december 2014

Een verklaringsmodel voor ALLE KLACHTEN

Oude recensie

Ik vond deze recensie in mijn archieven. Omdat ik nu zo met recensies bezig ben èn omdat het boek me gevormd heeft zet ik hem even hierbij. Het is een beetje een losse flodder.

Een verklaringsmodel volgens John E. Sarno, M.D.

Doctor Sarno ontwikkelde in zijn lange carrière als revalidatiearts de volgende verklaring voor een heel scala aan de medische ongrijpbare pijnklachten zoals lage rugpijn, RSI, Fibromyalgie, migraine et cetera. Later hypothetiseerde hij dat ditzelfde mechanisme verantwoordelijk is voor allergieën, CFS, IBS en stemmingstoornissen.

Wie heeft er niets om gefrustreerd over te zijn?

Wanneer pijnklachten op de voorgrond staan, veroorzaakt opgekropte (onderdrukte) woede en frustratie ergens in het lichaam spierspanningen die de microcirculatie (is doorbloeding) verstoren Dit geeft subtiel en wisselend zuurstofgebrek dat pijn, tintelingen en spierzwakte kan veroorzaken. Vandaar het vaak grillige beloop in deze ziektebeelden. Bij die boosheid moet je vooral denken aan “inner child” conflicten. Heel herkenbaar zegt hij dan ook: “wees nou eerlijk. Wie heeft er niets om gefrustreerd over te zijn?

Van Freud naar microcirculatie

Je doet je uiterste best en het is nooit goed genoeg. Goedbedoelde acties blijken andere te kwetsen en bovendien gaan we ook nog eens allemaal dood.” In termen van Freud gaat het hier om een conflict tussen het narcistische -ik- en de ouder (die het nooit goed genoeg vindt). Deze ongeuite frustratie geeft microcirculatie verstoringen. Omdat de ‘pathologie’ eigenlijk een afleidingsmanoeuvre is om de frustratie niet bewust te hoeven worden, kan het lichaam daarbij diverse klachtenpatroon ontwikkelen. Zo verklaart hij “modeziektes”.

Nee het zit niet tussen je oren, maar komt daar wel vandaan.

Daarbij zegt hij expliciet dat de pijn (klachten of moeheid) niet tussen de oren zit, maar daar wel vandaan komt. Zijn therapie bestaat vooral uit het begrijpen van dit proces. Accepteer dat er anatomisch (fysiologisch /immunologisch /neurologisch) niets mis is met je. Daarnaast gewoon deze existentiële frustratie accepteren. De ziekte is namelijk een afleidingsmanoeuvre van het lichaam om ons van deze pijnlijke emoties af te leiden. Volgens dokter Sarno zijn lichamelijke klachten, angst, depressie en agressiviteit equivalenten van elkaar.

Een psychologische bron van ellende

Deze problemen zijn uitingen van hetzelfde krachtige onderbewuste proces (p24 boek). Volgens dokter Sarno heeft tweederde van de mensen daar behalve inzicht geen extra hulp bij nodig (anders adviseert hij psychotherapie of ondersteunende gesprekken). Bij mensen die zijn theorie accepteren claimt hij genezingspercentages van meer dan 90 procent. Hij is bewust gestopt met alle fysiotherapie, haptonomie en dergelijke omdat dat juist somatiseert, zelfs bij patiënten met inzicht in het psychologische ontstaanspad.

Pro memorie

Hij stelt dat lichaam en geest een zijn, vandaar de TITEL: Mindbody.Deze samenvatting is zijn boek, maar wel kort door de bocht. Het klopt wel mijns inziens (de samenvatting, maar ook de inhoud kan ik ver in meegaan.) http://www.healingbackpain.com via zijn website kun je video’s en info krijgen.

Advertenties

PERSBERICHT lancering Co-creatie eHealthboek

lancering Co-creatie eHealthboek

Co-creatie eHealthboek,  brenger van nieuwe inspiratie en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg!

Het co-creatie eHealthboek is vandaag officieel gelanceerd. Het eboek is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen.

Integrale benadering van eHealth 

In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties?

Positief prikkelen

Met dit co-creatie eHealthboek willen circa 250 co-auteurs iedereen in de zorg op een positieve wijze prikkelen om te komen tot verandering met behulp van eHealth. De komende jaren staat het zorgsysteem flink onder druk. Er zijn fundamentele wijzigingen van het zorgstelsel nodig en eHealth kan hierin een positieve bijdrage  leveren. Want volgens de initiatiefnemers en de 250 co-auteurs kan eHealth de kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk de kosten beperken.

Mijn visie op eHealth.

Ik zie dat de inzet van eHealth geweldige mogelijkheden geeft om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en ook de kosten te beperken. Daarbij moet de mens steeds leidend zijn en niet de techniek of het financiele plaatje. Implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Het is pure veranderkunde in plaats van een technisch kunstje. We staan volgens het boek nog aan het begin van de verandering. Denk mee zodat eHealth de goede kant wordt opgestuurd.

MY-reflection

Is een app in ontwikkeling die mensen wil helpen beter naar zichzelf te luisteren zodat ze een optimale balans kunnen vinden tussen wat goed is voor het gemiddelde en wat goed is voor hen zelf. MY-reflection was mijn bijdrage aan het boek.

Door co-creatie een breder draagvlak

Het initiatief beschikte tijdens de co-creatie over een adviesraad met zo’n 80 bestuurders en topexperts van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. Ook (naam organisatie en/of  naam bestuurder of topexpert) is lid van deze adviesraad. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en cliënten te verbinden en daarover met elkaar bottom-up, zowel online als op de fysieke bijeenkomsten bij Achmea en VGZ, in gesprek te komen is er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming ontstaan.

 gratis download van het eboek via www.zorginnovatieboek.nl

 Bijlage

 

Proces van het co-creatie eHealthboek

Op 17 maart 2014 is het co-creatie eHealthboek op het Health Valley congres aangekondigd. Na de aankondiging zijn diverse bestuurders en top-experts gevraagd om zitting te nemen in de adviesraad. De adviesraad telde zo’n 80 leden. Rond 1 april zijn de initiatiefnemers gestart met het benaderen van innovatoren, en hebben hen gevraagd of zij bereid waren om hun eHealth innovatie in het boek te laten opnemen. Om deel te nemen kon men een online enquête invullen. Uiteindelijk hebben meer dan 200 innovatoren de online enquête ingevuld. Parallel is er een proces gestart om co-auteurs op te roepen een bijdrage te leveren aan het boek. Uiteindelijk hebben zich zo’n 50 co-auteurs gemeld voor het schrijven van artikelen voor het boek. Op 1 september zijn de ruim 200 eHealth innovaties op de site van Zorginnovatieboek, www.zorginnovatieboek.nl gepubliceerd. Om de co-creatie verder inhoud te geven was de site vanaf dat moment publiek toegankelijk om op de eHealth innovaties te stemmen. Om de co-creatie nog meer body te geven zijn er twee fysieke co-creatie bijeenkomsten geweest. Op 2 oktober was er een fysieke co-creatie bijeenkomst in het conferencecenter van Achmea in Zeist. Op deze bijeenkomst is gesproken over de randvoorwaarden om te komen tot succesvolle eHealth implementatie. Op 26 november was er een fysieke co-creatie bijeenkomst in het hoofdkantoor van VGZ in Arnhem. Daar is een preview van het boek getoond en is er in co-creatie gekomen tot aanpassing van de managementsamenvatting en adviezen in het boek.

 

Contactgegevens initiatiefnemers

Co Politiek: co.politiek@aimtrack.nl | 06-46182285

Remco Hoogendijk : remco.hoogendijk@sbhin.nl | 06-28909188

Site : www.zorginnovatieboek.nl

FAQ 4: Wat zijn de risico’s van Big Data toepassingen?

Big Data

Zoals we in de vorige artikelen al hebben besproken merken we nu nog niet zoveel van Big Data, maar is het fenomeen al wel overal aanwezig in onze samenleving. We creëren samen, veelal ongemerkt, enorme hoeveelheden data. Data die klaar liggen om op nieuwe manieren met elkaar gecombineerd te worden en zo nieuwe inzichten te bieden. Het verzamelen van zoveel mogelijk data is vanuit dit perspectief een kans op nieuwe kennis, maar levert ook een aantal dilemma’s op. Want hoever willen we gaan in het monitoren en meten van onze leefwereld, met het registreren van onze acties, onze persoonlijke keuzes en omstandigheden? En hoe garanderen we de anonimiteit en correctheid van zulke gegevens? Zijn zulke garanties nog wel te geven?

Deze vragen worden belangrijker naarmate de informatie die we afgeven, persoonlijker wordt. Waarschijnlijk hebben we er weinig moeite mee om de staat van het asfalt op onze wegen te meten…

View original post 932 woorden meer