Maandelijks archief: oktober 2013

Creative Destruction of Medicine

Ik ben een ontzettend interessant boek aan het lezen van Eric Topol. Hij is een cardioloog die een paar jaar ouder is dan ik. Hij schrijft over hoe geneeskunde zich aan zal moeten passen aan een nieuwe wereld van computers, internet en overal om ons heen registraties door camera’s, vernuftige meetapparaten en en nano-sensoren.

Alles zal anders worden en hij beschrijft dat met een prachtige open houding, leergierig, enthousiast, maar ook met het reflectieve vermogen van iemand die al lang in het vak zit. Hij gaf dan ook leiding aan het genoom project en weet veel van beleid.

Ik wil er een recensie over schrijven (of meerdere) maar ik heb het nog niet uit. Hier alvast een stukje uit het begin.

De technologische ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling gekomen sinds de smartphone, cloud-computing en nanotechnologie omdat:

Door de smartphone ontstond er ‘hyperconnectivity’, alles en iedereen is via internet verbonden zonder grote apparaten.

Door cloudcomputing kan iedereen stukjes rekencapaciteit huren wanneer en waar maar nodig. Alle rekencapaciteit die je nodig hebt om iets met je genenprofiel te doen kunnen tijdelijk in de cloud huren.

Tenslotte wordt er meer dan ooit geregistreerd. Iedere (smart)phone heeft een camera. Daarnaast zijn er veel handzame apparaten om bloedwaarden te bepalen. Deze uitkomsten zijn dan via een app beschikbaar voor directe feedback voor de gebruiker, maar tegelijk kunnen ze ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. In de nabije toekomst zullen nano-sensoren in je bloed met je smartphone kunnen communiceren en helpen vroeg ingrijpen bij medische problemen.

Dit is even een losse eerste impressie. Ik zou hier graag over kletsen met mensen die het boek ook gelezen hebben.

PM mijn blog Stap voor Stap is verhuisd naar een eigen WP-hosting 😉

Advertenties

Gezond oud worden, kan dat?

Ik hoor soms dat mensen niet gezond ‘willen’ leven omdat ouderdom vooral met gebreken wordt geassocieerd. Een soort omgekeerde wereld. Toch is dit niet de eerste keer dat ik zoiets hoorde. Ooit bleek een groep zwangere vrouwen niet met roken te willen stoppen omdat ze dachten: groter kind -> grote hoofd -> zwaardere bevalling. Waarom zou je een groter kind willen hebben? Het duurde lang voordat de gezondheidswerkers doorhadden wat de onuitgesproken mythes waren.

Gezonder leven betekent NIET dat je langer ziek, zwak en afhankelijk bent!

Daarom deze link naar een TED talk over superfitte 100-jarigen. Om een begin te maken in het denken over 100 plus.

Honderd om jaloers op te zijn.

Guus Schrijvers

Wie bij jongeren het gebruik van alcohol, roken en vette voeding wil verminderen in de vrije tijd, moet gezondheid zien als een middel dat leidt tot meer zelfvertrouwen, schoonheid, stoerheid en het makkelijker leggen van contacten. Voor een verdere verdieping van het thema ‘gezondheidsbevordering als middel om andere doelen te bereiken’, verwijs ik graag naar een rede van de voormalige directeur van het Sociaal Planbureau Paul Schnabel.

Voor preventieprogramma’s zou werken aan je gezondheid niet als het beginpunt van de actie gezien moeten worden (‘natuurlijk werk je aan je gezondheid’),maar als het probleem: ‘waarom zou jij aan je gezondheid moeten werken?’.

Ooit was een sigaret ‘sexy’ en lieten filmsterren en zangers zich bij voorkeur elegant met een sigaret in de hand of de mondhoek afbeelden. Wie nu buiten de zijdeur kleumend moet gaan staan roken, zal zich eerder als een verslaafde dan als een man of vrouw van de wereld voelen.

Als ik een zorg-verzekeraar was

Dan zou ik werken aan een community gevoel voor mijn cliënten.

Dan zou ik gezond leven stimuleren op allerlei manieren, onder andere via die community.

Dan zou ik ieder jaar een leefstijlmarkt houden waar mijn klanten vouchers krijgen om kennis te maken met yoga of fitness of iets anders dat ze willen uitproberen. Van alles voor leefstijl en preventie.

Ik zou willen dat alles wat vergoed wordt bewezen effectief is. Dat zou heel wat reguliere en niet-reguliere interventies schrappen. Van het geld dat dan vrijkomt zou ik onder bepaalde voorwaarden (en zodat we ervan leren) in nieuwe of onbekende behandelingen willen steken.

Ik weet dat er in heb verplichte basispakket een paar interventies (behandelingen) zitten die niet bewezen effectief zijn. Ik zou daar per interventie naar kijken.

Gewoon een gedachte, heb jij ook wel eens van die gedachtes?